Avslut och fortsättning hos Edita i Västerås

Notis · 2012-10-30


Edita Västra Aros har i sitt interna nyhetsbrev kommenterat sitt nu avslutade arbete med Produktionslyftet, samtidigt som de konstaterar att Lean-resan fortsätter: ”Lean-arbetet blir aldrig klart, utan måste hela tiden utvecklas. Vad som oftast sker är att enbart en liten del av Lean används. Vi kanske enbart inriktar oss på att eliminera slöseriet utan att se till individens behov.

För att Lean ska fungera så måste hela organisationen vara med, men det är också ett arbete som tar tid och som måste få ta tid. Och som inte blir klart …”

Mer vet tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer