Avslut för Produktionslyftets fyra ”fördjupningsföretag”

Notis · 2015-04-29

I slutet av mars genomfördes ett slutseminarium efter de ”fördjupningsresor” som genomförts i fyra tidigare Produktionslyftsföretag. Företagsrepresentanter och Produktionslyftets Lean-coacher från HP Tronic, Setrab och Lagan Emballator Plast fanns på plats vid mötet i Ljungby; från Rototilt Group deltog endast Produktionslyftets Lean-coacher.

Företagen har i fördjupningsarbetet adresserat fyra olika utmaningsområden: Marknad/Sälj (HP Tronic), Ledarskap (Emballator Lagan Plast), Produktutveckling/Projektprocess (Setrab) och Layout/Flöden (Rototilt Group). Slutsatserna var överlag positiva med många nyttiga erfarenheter för alla inblandade och där arbetet inneburit ett lärande för såväl företagen som för Produktionslyftet, vilket gett mersmak för en fortsatt metodutveckling.

Produktionslyftet söker därför fyra nya företag med specifika utmaningar, vilket du kan läsa om på annan plats i nyhetsbrevet.

På bilden ses från vänster: Peter Lundin (Produktionslyftet), Kathe Nonås (Produktionslyftet), Håkan Larsson (Emballator Lagan Plast), Marcus Wahlgren (Lagan Emballator Plast), Frida Nilsson (Emballator Lagan Plast), Jessica Jonsson (HP Tronic), Emil Brodén (HP Tronic), Veronica Pettersson (HP Tronic), Jesper Svensson (HP Tronic), Björn Langbeck (Produktionslyftet), Richard Berglund (Produktionslyftet), Anders Sörqvist (Produktionslyftet), Camilla Baeckström Ljung (Setrab), Jonas Laring (Produktionslyftet), Axel Wramell (Setrab), Magnus Thordmark (Produktionslyftet), Oscar Serger (Setrab) och Birgitta Öjmertz (Produktionslyftet). Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer