Avsluts- och framtidsplanering

Notis · 2013-05-31

Arkitektkopia i Stockholm har i maj haft sin sista workshop med Produktionslyftets coach, där fokus låg på flöde och utjämning av operatörsresurserna över olika arbetsuppgifter.

Upplägg spikades och presenterades, där arbetet med att skapa utjämningstavlor har pågått (se bild). Tid ägnades även åt planering med styrgruppen kring själva avslutet i juni samt för den närmaste tiden efter Produktionslyftet. Mer information har kalle.persson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer