Balanserat hos Mastec Components

Notis · 2011-11-30


Vid Mastec Components har pilotgruppen i Vaggeryd under oktober filmat arbetet i ett flöde och brutit ned detta i moment. De har sedan tagit fram en balansering på flödet och kopplat samman bemanning och kapacitet samt jagat slöserier i olika tempon för att kunna balansera bra. Ambitionen är hög i arbetet liksom att gå vidare i övriga verksamheten. Mer information har joakim.gedda@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer