Bättre flöde hos Öhlins Racing

Notis · 2012-06-29


Hos Öhlins Racing i Upplands Väsby har de fortsatt sitt arbete i pilotgruppen för att skapa ett förbrukningsstyrt flöde av komponenter från lager till montering. Första steget med Kanban reducerade genomloppstiden från cirka 10 till 4 dagar. Mer vet lars.danielsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer