Bättre kontroll på leveranserna

Notis · 2013-02-28

I mitten av februari följdes förbättringsgruppernas arbete hos Mekanotjänst i Örnsköldsvik upp. Överlag har de kommit igång bra, även med reflektioner över hur daglig styrning fungerar. De har ett ökat fokus på leveranser och kan se exakt var i produktionen artiklarna finns som snart ska levereras. Mer vet lennart.wallberg@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer