Bercos Lean-satsning är en framgångssaga att bygga vidare på

Artikel · 2017-02-28

Påbyggnadsbranschen i Sverige har varit svårt konkurrensutsatt under en längre tid. Hos Berco i Skellefteå valde de att tillsammans med Produktionslyftet aktivt möta utmaningen med ett förändringsarbete baserat på Lean – inte bara en gång utan två. Idag har trenden vänt och fokus ligger istället på tillväxttakten.

Berco Produktion AB utvecklar och tillverkar transportskåp avsedda för främst lätta lastbilar där en av de största kunderna är Volkswagen Transportbilar. De levererar dock skåp till alla på marknaden förekommande märken av transportbilar och är lokaliserade till Degerbyns industriområde i Skellefteå.

Det är ingen hemlighet att när Berco inledde sin första omgång med Produktionslyftet 2012 så var verksamheten mer eller mindre på upphällningen. Med fokus på ständiga förbättringar och stärkt konkurrenskraft kunde de dock under 2013 landa ett par avgörande kontrakt, vilket ledde till att de vände trenden.

Avslutsmöte hos Berco i Skellefteå, från vänster: Richard Berglund (coach-ansvarig,
Produktionslyftet), Ulf Jonsson (platschef), Nicklas Berglund (Lean-koordinator/produktionsledare),
Gunnar Fjällström (ordförande IF Metall), Anders Matsson (teamledare limhall) och
Lennart Wallberg (Produktionslyftets Lean-coach).

– Det har verkligen fungerat mycket bra sedan starten 2012 då vi började med förbättringsarbetet, säger Nicklas Berglund, Lean-koordinator på Berco. Vårt ”Berco Way”-tankesätt har gett oss nöjdare kunder och ett större engagemang bland alla som arbetar hos oss.

Arbetet gav mersmak och när möjligheten kom att delta i Produktionslyftets fördjupningsprogram var de inte sena att anmäla sitt intresse. Berco önskade nu att anpassa produktionen i enlighet med sin nya strategi, framförallt genom att:

  • Anpassa layout, flöde och materialförsörjning för en taktad montering
  • Effektivisera limhallen där väggar och tak till skåpen produceras och som då var en flaskhals.

Företaget antogs till fördjupningsprogrammet redan före sommaren 2015, men startade arbetet efter eget önskemål först i november då de var redo att göra de nödvändiga investeringarna. En av ut maningarna var också en omdisponering av ytorna till mer för lätta lastbilar och mindre för tunga lastbilar.

I samband med Produktionslyftets avslutning på Berco genomfördes även ett inspirationsseminarium
för andra intresserade företag. Totalt deltog ett 30-tal personer från tio olika företag.

När de i februari 2017 avslutar sin andra omgång av Produktionslyftet har de både svarta siffror och investeringsutrymme samtidigt som lagervärdet minskat med flera miljoner. Ledtiden för byggnationen av ett skåp till deras populäraste produkt – en lätt VW-lastbil – har minskat från 14 till 3 dagar och de har en fungerande daglig styrning i hela fabriken.

Produktexempel; Berco Multifunktionsskåp.

En anledning till ökad efterfrågan är att de tagit fram ett helt nytt skåp, 350 kg lättare än föregående modell vilket ökar nyttolasten till 1100 kg – bäst på marknaden för lätta lastbilar. Utvecklingen har skett med en ”trattmodell” där målet på 1100 kg nyttolast triggade 45 idéer från produktionen, vilket i sin tur ledde till 10 konkreta förbättringar som klarade målet.

– Bercos förbättringsarbete bygger på att ta tillvara samtliga medarbetares kompetens, fortsätter Nicklas. Det innebär att all personal ska vara delaktig i de förändringar som ska ske, med utgångspunkt i ”vi ska jobba smartare och utveckla verksamheten tillsammans”. Det ställer stora krav på alla, men belöningen är mångdubbel!

Även stora maskinella förändringar har skett med nya limbord, ny limspruta och nytt sågverk. Allt är anpassat för ett rationellt flöde av de produkter som nu produceras och layouten är helt omgjord. Limavdelningen är inte längre en flaskhals, arbetet är lugnare och miljömässigt bättre men betydligt mer produktivt och levererar bättre kvalitet.

Produktionslyftets Richard Berglund överräcker diplomet för ett väl genomfört fördjupningsprogram.
Till höger Ulf Jonsson och Nicklas Berglund.

I monteringen är det framför allt organiseringen och materialförsörjningen som ändrats. Följden är stabilt korta genomloppstider, jämn produktion och kortare monteringstid. Upplägget grundas på omfattande förarbete och avvägningar mellan olika lösningsalternativ i diskussion med Produktionslyftets coacher. Trots stora investeringar har det visat sig att förändringarna var både nödvändiga och lönsamma och de har nått långt på relativt kort tid:

  • Produktiviteten och kapaciteten har fördubblats per dag med oförändrad bemanning och ytterligare ökningar per dag med viss nyanställning
  • Kvaliteten är klart bättre och de ligger på ett fåtal interna avvikelser per vecka där de för några år sedan hade omkring 35-40 stycken
  • Tidigare hade de PIA (produkter i arbete) till ett värde av tre miljoner kronor; idag är de nere på 800 000 kronor med dubbel produktion samtidigt som leveransprecisionen är bättre än någonsin.

Dessutom är trivseln bland medarbetarna uttalat mycket bättre. Idag har de också en tydlig strategi och gemensam målbild om att fasa ut den tunga sidan som utgör mindre än en femtedel av omsättningen. Målet för tre år sedan var att bli den största svenska leverantören av skåp till lätta lastbilar 2017. De nådde målet redan 2016 och tillverkade då 600 skåp. Nu fokuserar de på sitt nya koncept med lätta skåp där de idag producerar 380 skåp – inom två år siktar de på närmare en dubblering.

– Bercos Lean-arbete har kraftigt effektiviserat produktionen, avslutar Nicklas. Syftet med Lean-satsningen var att åstadkomma en smidigare tillverkning och en mer strukturerad arbetsplats för att minska den totala genomloppstiden. På Berco kommer vi aldrig att sluta med Lean-arbetet utan ser det som ett avstamp för framtiden!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer