Besök hos Flödesormen i Sundsvall

Notis · 2016-09-29

Bilden är från avslutet hos Valmet i Sundsvall, där styrgruppen besökte pilotområde ett och fick se och höra om hur ”Flödesormen” fungerar. Flödesormen är teamets verktyg för att planera arbeten i verkstaden och är ett sätt att visualisera ett krångligt korsflöde och få det att se linjärt och enkelt ut. Ormen begränsar antalet arbeten som teamet håller igång och säkrar därmed en kort genomloppstid; i huvudsak är ormen ett FIFO-flöde. Mer vet christer.hedlund@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer