Betydelsen av principer

Notis · 2018-03-16

Vid coachträffen hos Safeman AB i början av mars uttryckte deltagarna i styrgruppen vikten av att diskutera och formulera verksamhetens utmaningar och principer. De känner att det finns kraft i att arbeta efter dem framöver och övade också en del på att förmedla dem. De tog intryck av erfarenheten från det tidigare Produktionslyftsföretaget Orbit One som tryckte på just vikten av att förankra utmaningar och principer. Inför kommande träffar ser styrgruppen ett behov av att arbeta med daglig styrning och att utveckla den interna kommunikationen. För att kunna ta hand om den kreativitet och det engagemang som finns hos medarbetarna vill de också arbeta med förbättringsgrupper. Bilden visar företagets Lean-koordinator Marcus Sonesson. Mer information har malin.erikson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer