Bokrelease – ”byggupplaga” av Lean-bok

Notis · 2015-09-24

Eftermiddagen den 9 oktober klockan 15:30-19:00 genomförs ett ”releaseparty” på Handelshögskolan i Stockholm. Det är Lean Forum Bygg och Rheologica Publishing i samarbete med IFL vid Handelshögskolan som bjuder in till bokreleasen av en specialupplaga av boken ”Detta är Lean – Lösningen på effektivitetsparadoxen”. Boken riktar sig direkt till byggbranschen där arton kunniga röster inom byggsektorn kopplar kapitlens innehåll till byggbranschen med egna reflektioner och erfarenheter. För mer information och anmälan se www.leanforumbygg.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer