Bonzai-träd för långsiktighet i Lean-arbetet

Notis · 2011-02-28


I samband med kursen i Lean produktion den 19 januari gjordes, som en del av kursen, en värdeflödesanalys på Emballator Bleck i Ulricehamn. Emballator Bleck är ett tidigare Produktionslyftsföretag och som tack fick de motta ett Bonsai-träd, med symboliken att Lean handlar om att få organisationen att gro och växa långsiktigt. Bonsai-trädet finns nu i deras Lean-rum, vilket produktionschefen Dan Svenningsson kommenterar med att ”Bonzai-trädet finns nu i produktionsrummet som en påminnelse om tålamodet som krävs för att lyckas i Lean-arbetet.” Mer information har mikael.thulin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer