Börja träna och klara den internationella konkurrensen

Ledare · PeO Sjöberg · 2009-01-28


Så inleder vi Vasaloppet Business Forum i samband med Vasaloppsveckan 2009. Efter att det i regionen genomförts flertalet inspirerande seminarier om Lean Production har vi blivit så inspirerade och nyfikna att påbörja Lean-resan. Flertalet företag i regionen drar nu igång arbetet och tar de första kliven framåt. De större företagen har redan börjat, men det behövs fler som börjar! Utvecklingspotentialen i de små och medelstora företagen är enorm och de kämpar i en allt större grad av internationell konkurrens. Så varför inte börja träna när de inser att de måste gå ner i vikt och förbättra konditionen? Istället för att kapa av sig benet för att gå ner i vikt?

Bakom Wajrum står näringslivet och tillverkningsindustrin i norra Dalarna, som är ett starkt initiativ för att öka samverkan mellan företagen i regionen och få en mer hållbar och konkurrenskraftig tillverkningsindustri. Högt upp på agendan står bland annat processeffektiviseringar, och vad kan då vara bättre än att börja fundera över Lean-filosofin och hur den kan hjälpa oss i riktning framåt? Det är dock utmanande att tänka i nya banor och utmana gamla beteenden, för det är ju precis vad Lean handlar om. Utmaningen sitter inte i de berömda väggarna, utan i våra huvuden. Jag liknar det vid komplex funktionsförsäljning. Där det inte spelar någon roll vilken fantastisk nytta säljaren presenterar kunden, om inte kunden är stark i sin övertygelse över vilka direkta behov som tillgodoses av lösningen. Kunden måste se vilka problem och konsekvenser av dessa som försvinner helt eller starkt reduceras.

Därför tror vi på att skyndsamt öka medvetandegraden om vad Lean är. Det gäller att så ett frö i det egna företaget och bli medveten om sina direkta behov för att starta förbättringsresan. Wajrum anordnar därför tillsammans med Vasaloppet ett antal intressanta föredrag om Lean Production under Vasaloppsveckan. Det är en fortsättning på regionens satsning inom Lean. Kopplingen mellan Lean Production och hälsa och motion känns helt naturlig, då toppidrottsmän tränar och lever för att kunna prestera och bli bäst. Någon påminde mig om Gunde Svan – alla minns vi hur han optimerade vikten på sina stavar för att inte slösa energi genom att släpa på onödig vikt. Det är precis vad vi nu uppmanar alla företag; börja träna långsiktigt och målinriktat, tag bort allt onödigt! En början kan vara att anmäla sig till Lean-utbildningen i Mora på www.produktionslyftet.se.

PeO Sjöberg • projektledare Wajrum

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer