Bostiks erfarenhet ger snabba resultat

Notis · 2009-04-28

Hos Bostik AB i Helsingborg, som är ett av de senaste Produktionslyftsföretagen, har de arbetet en del med Lean sedan tidigare. Det gör att de har tidigare erfarenheter som de drar nytta av. I mitten av april genomfördes en coach-insats kring företagets produktionssystem med den förstärkta ledningsgruppen. Ett embryo till en skrift togs fram och förhoppningen är att kunna lansera den i slutet av maj. De planerar även att hinna genomföra Lean-introduktion och Lean-spel med halva personalstyrkan redan före semestern. Mer information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer