Bra effekt av ordning och reda

Notis · 2019-06-11

Hos Umesläp visar en stations uppföljning av arbetet med 5S på framsteg. De har nyligen inskolat en ny person vid stationen och denne är på banan redan efter två veckor – instruktioner och ordning och reda har gett effekt! Samtidigt har de även fått bra feedback på hur en person utan erfarenhet ser möjligheter att förbättra instruktionerna. Mer information har Moa Hedestig.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer