Bra grund för standardiserat arbetssätt

Notis · 2012-08-30


På Arkitektkopia i Stockholm togs introduktionen kring standardiserat arbete mycket väl emot av styrgruppen. Metodiken finns redan inskriven i företagets produktionssystem, vilket är en bra grund inför pilotgruppens start i slutet av augusti. Mer information har kalle.persson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer