Bra samsyn kring komplicerat flöde

Notis · 2019-01-09

Uppstarten hos Plastomer i Västervik bjöd på ett mycket bra engagemang. Här har de ett produktionsflöde som är relativt enkelt, medan administrationsflödet är desto mer komplicerat. Oavsett så var det bra diskussioner kring deras utmaningar och dessutom en bra samsyn. Mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer