Bra start för LK Armaturs mål och strategi

Notis · 2011-02-28

I januari genomfördes en bra uppvärmning inför mål och strategi hos LK Armatur i Helsingborg. En taggad ledningsgrupp slöt mangrant upp och uppskattade workshopen i förändringsledning, vilken gav en hel del igenkännande under dagen. Samsynen i gruppen är god och företaget har kommit en bra bit på vägen. Värdeflödesanalys är planeras inom kort i pilotområdet. Mer vet joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer