Bra utrullning av Daglig styrning

Notis · 2011-09-30


Edita Västra Aros i Västerås har efter introduktion i två pilotgrupper haft utrullning av sin Dagliga styrning. Pilotområdena omfattar projektledning och prepress, vilket är spännande då det valt att starta i den administrativa processen och hitta lämpliga mätetal där. En bra strategi för tavlor att arbeta med i utvärderingen är även framtagen. Mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer