Brainstorming för bättre materialhantering

Notis · 2011-06-30


Med tanke på materialhanteringens framtida läge och förbättringsarbetet genomfördes en brainstorming på Faiveley Transport Nordic i Landskrona. Många bra idéer kom fram och deltagarna är mycket positiva. I början av juni testades ett antal idéer för materialplock; gruppen arbetar bra och det finns en hel del att hämta. Nästa steg blir maskinbearbetning och SMED. Mer information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer