Branschrelaterade motivationsseminarier

Notis · 2013-05-31

Produktionslyftet medverkade under maj vid ett par bransch- och företagsarrangemang för att sprida kunskap om Lean och programmets arbete. Den 7 maj genomfördes Café Avanto i regi av Göteborg Business Region där diskussioner nu pågår med ett potentiellt deltagarföretag. Den 17 maj var det en VVS-konferens i Göteborg med ett 90-tal medverkande som lät sig inspireras. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer