Bred geografisk spridning bland Produktionslyftets företag

Notis · 2007-08-28

Från norr till syd, från väst till öst – företag från hela landet deltar i Produktionslyftet. Efterfrågan har varit så pass hög att ett antal företag inte kom med i första omgången. Bara i region Sydost har Lars Eskilsson vid Tekniska Högskolan i Jönköping fört en dialog med åtta företag. Dialogen med alla företag som inte kommit med fortsätter och möjlighet finns att komma med som pilotföretag i nästa omgång. Mer vet lars.eskilsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer