Bred samsyn i Anneberg

Notis · 2017-06-27

Flexator i Anneberg visade en väldigt god samsyn efter genomgång av företagets vägledande principer, vilket även gällde pilotgrupperna. Bra samsyn omfattade också deras utmaningar, där de identifierat ”rätt från mig” som en sådan – rätt ritningsunderlag i rätt tid och ritade efter rätt standard!

Deras arbete har också lyfts fram av Träcentrum genom en artikel i deras nyhetsbrev, där de bland annat skriver så här: ”Under flera år har Flexator i Anneberg jobbat aktivt för att öka produktiviteten och konkurrenskraften i verksamheten. Men det var genom deltagandet i Produktionslyftet som förändringsarbetet fick verklig kraft.” Mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer