Bred uppslutning vid Lean-seminarium i Västerås

Notis · 2009-04-28

Vid månadsskiftet mars/april genomförde Handelskammaren Mälardalen och Produktionslyftet två halvdagarsseminarier i samarbete med Mälardalens högskola, Automation Region, Länsstyrelsen och Västerås stad. Det var en bred sammanslutning med 90-talet deltagare från länets landsting, kommuner och näringsliv. En av många uppskattade föreläsare var Jan Eriksson (se bild), kommunchef i Färgelanda. Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer