Bredare Lean-satsning vid Blekinge Tekniska Högskola

Notis · 2012-10-30


BTH, som varit med i Produktionslyftet ett par år som ett av åtta lärosäten i landet, höll den 3e oktober sitt första möte i ett nyinrättat Lean-råd. Ambitionen är att bredda engagemanget vad avser Lean utanför Produktionslyftet. BTHs målsättning är att bidra i projekt av Lean-karaktär inom större varuproducerande företag samt myndigheter med inriktning på tjänste- och serviceutveckling.

Deltagare i BTHs Lean-råd är Lena Prinselaar (BTH, projektledare), Annelie Runesson-Ottosson (Landstinget Blekinge), Mats Nilsson (Dynapac Compaction Equipment), Mats Walter (BTH, avdelningschef Maskinteknik), Tobias Larsson (BTH, professor Produktutveckling) och Lars Bengtsson (BTH, professor Management). På bilden ses Mats Nilsson, Lena Prinselaar, Annelie Runesson-Ottosson och Mats Walter (foto Tobias Larsson). Mer vet lena.prinselaar@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer