Brett Lean-intresse hos Faiveley

Notis · 2012-01-31


Hos Faiveley Transport Nordic i Landskrona spelades det Lean-spel med ”teknikgänget” i början av januari. Även personer från marknadsavdelningen deltog. Intresset ökade snabbt under spelets gång och i slutet var det ordentligt hög fart! Teknikavdelningen efterfrågade även möjligheter till en dag med Lean produktutveckling, vilket är ytterligare ett tecken på det stora Lean-intresse som väckts. Mer vet joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer