Brogren Industries först med stöd från AFA Försäkringar

Notis · 2013-10-24

Ett av de senare företagen inom Produktionslyftet är Brogren Industries AB i Älvängen. De har sina rötter i svensk verkstadsindustri sedan 1965 och är idag ett komplett teknikföretag med produktion av avancerade detaljer.

Företaget representerar även breddningen av Produktionslyftet; som komplement till den löpande finansieringen har programmet under 2013 tilldelats medel av AFA Försäkring för att utveckla metodiken så att arbetsmiljön kan förbättras parallellt med att företagen blir effektivare. Förutom till arbetet med att få in arbetsmiljödelarna tydligare i metodiken så ska medlen användas för att testa den uppdaterade metodiken i ett antal utvalda pilotföretag, där Brogren Industries är det första. Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer