Byggstenarna rullar på i Alfta

Notis · 2012-12-20


Uppföljning av en SMED-aktivitet genomfördes hos Acab i Alfta i mitten av november, där styrgruppen har tillsatt en grupp med ansvar för genomförandet. En handlingsplan har tagits fram baserad på förbättringsförslag från en tidigare ”SMED-dag”. Även arbetet med de föregående byggstenarna flyter på bra och diskussioner har inletts kring nästa byggsten, Förbättringsgrupper. Mer vet marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer