Hälsning från Industridagen Mitt

Notis · 2023-09-21

Industrins omställningsförmåga var i fokus vid Industridagen Mitt den 14 september i Sundsvall. Samtidigt offentliggjordes IUC Västernorrland som ny nod i IUC-familjen och projektet Smart industriell modernisering i mittregionen (SIMMITT) summerades. Från Produktionslyftet medverkade programledningen och flera företag som har deltagit i företagsprogrammen.

Läs mer om konferensen

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer