Förflyttning i gemensam riktning

Ledare · Birgitta Öjmertz · programdirektör, Produktionslyftet · 2024-03-27

Över huset hemma hör jag flyttfåglarna passera, ett verkligt vårtecken! Fåglarnas flytt får mig att tänka på den förflyttning vi arbetar med i Produktionslyftet, både i bildlig och bokstavlig bemärkelse. I alla tider har människor hanterat omställningar av olika slag – på grund av förändringar orsakade av naturen eller människor. Industrins utveckling är en del i denna helhet. Den har drivit stora förändringar med samhällsomvandlingar som följd, men den påverkas och utmanas också av förändringar i omvärlden.

Läs Birgitta Öjmertz ledare

Något behövde hända på OBIK, Produktionslyftet gav ny energi

Artikel · 2024-03-27

Verksamheten hade visat positiva resultat under lång tid, med låg personalomsättning och nöjda kunder. Anledningen till att OBIK AB sökte sig till Produktionslyftet var inte problem i produktionen eller utmaningar i affärsmodellen – det handlade om en nyfikenhet och en vilja att utvecklas vidare.

Läs mer om utvecklingen på OBIK

Produktionslyftet, IUC Sverige och Lean Forum i Kvalitetsmagasinets utbildnings-tv

Notis · 2024-03-27

Kvalitetsmagasinet fokuserar just nu på Lean i ett antal utbildningsfilmer. I det senaste avsnittet medverkade Birgitta Öjmertz, Produktionslyftet, Thomas Nilsson, IUC Sverige och Produktionslyftet, och Christian Silvasti, Produktionslyftet och Lean Forum. De diskuterade bland annat hur små- och medelstora bolag kan bli mer effektiva med hjälp av Lean. Filmen finns tillgänglig för alla till och med den 2 april, sedan krävs prenumeration för att kunna se den.

Läs mer och se filmen hos kvalitetsmagasinet →

Produktionslyftet arbetar för nollutsläpp i Net Zero Industry

Notis · 2024-03-26

Under mars startade de första programmen inom den nya satsningen Impact Innovation som finansieras av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Produktionslyftet deltar i aktörsgruppen för programmet Net Zero Industry som ska accelerera den svenska tillverkningsindustrins arbete mot nollutsläpp.

Läs mer om Net Zero Industry

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer