Henjo rustar för hållbar tillväxt

Artikel · 2022-12-20

Verkstadsföretaget GLS Henjo AB i Ljungby upplevde en kraftigt ökad efterfrågan och tog steget in i Produktionslyftet för att förbättra kommunikationen, engagemanget och ledarskapet på företaget. Med hjälp av bland annat gemensamma ledord och ett strukturerat förbättringsarbete har de förberett organisationen för en fortsatt hållbar tillväxt.

– Vi var inne i en expansiv fas och ville bygga ett bredare engagemang och en större delaktighet, säger Kalle Meijer, platschef på Henjo. Med engagerade kunder och en stadigt ökande efterfrågan så kände vi att potentialen fanns där, men att vi kunde arbeta på ett bättre sätt.

Läs mer om Henjos utvecklingsarbete

Produktionslyftet och Bror Tonsjö på Lean Forum

Artikel · 2022-10-27

Den 12-13 oktober arrangerade Lean Forum sin klassiska årskonferens, denna gång på Geelys konferenscenter Uni3 på Lindholmen i Göteborg. Produktionslyftet var på plats och medverkade med ett seminarium där Bror Tonsjö berättade om sin utvecklingsresa.

– Genom att hela tiden testa nya vägar framåt har vi succesivt avdramatiserat förändringsarbetet och jag upplever att det nu är en naturlig del av vår företagskultur, säger Clas Tengström.

Läs mer om seminariet på Lean Forum

Framgångsrik nystart på Hydal i Vetlanda

Artikel · 2022-06-27

Vid årsskiftet 2019/2020 tillträdde Petra Olsson som vd på Hydal Aluminium Profiler AB i Vetlanda. Hon tog initiativ till en omfattande förnyelse av verksamheten med fokus på förbättringsarbete och medarbetarengagemang. Produktionslyftets utvecklingsprogram har varit ett stöd i utvecklingen.

Läs om förbättringsarbetet på Hydal

Falks Metall investerar för framtiden

Artikel · 2022-04-06

Falks Metall i Gnosjö tillverkar metallkomponenter för kunder inom bland annat fordonsbranschen, försvarsindustrin och energisektorn. Den avancerade produktionsprocessen kräver hög kunskapsnivå hos medarbetarna och företaget satsar därför kontinuerligt på utbildning och olika utvecklingsprojekt.

Läs mer om utvecklingen på Falks Metall

Medarbetarengagemang och samarbete förbättrar flödet på Willo

Artikel · 2022-02-21

Willo i Växjö tillverkar precisionsdetaljer för industrikunder över hela världen. Under våren avslutar de Produktionslyftets 18 månaders utvecklingsprogram där de bland annat har fokuserat på att förstärka sitt medarbetarengagemang och kvalitetsarbete. Insatserna har gett bra resultat, och även flera positiva sidoeffekter.

Läs mer om Willos utvecklingsresa

Grönt förbättringsarbete vässar Produktionslyftets erbjudande till industrin

Artikel · 2021-12-16

Produktionslyftet har under lång tid haft hållbarhet på agendan men satsar nu på att tydliggöra och förstärka denna aspekt genom att lyfta in grönt förbättringsarbete i företagsprogrammen.

– Den förändring som vi inom Produktionslyftet vill se, och som vi menar kan innebära stora fördelar för det enskilda bolaget, är att hållbarhetsaspekterna integreras i hela företagets verksamhet, säger Martin Kurdve, forskare på RISE och coach i Produktionslyftet.

Läs mer om det gröna förbättringsarbetet →

”Det svåra är inte att säga vad som ska göras, utan att göra vad man säger.”

Artikel · 2021-06-17

Hundratals företag har deltagit i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram med stor framgång. Richard Berglunds kommande bok ”Från förändringsprojekt till förändringskultur” ger dig möjlighet att ta del av lärdomarna från deras uthålliga förändringsarbete till gagn för det gemensamma bästa: Företaget, kunderna, medarbetarna, ägarna och samhället i stort. Dessa erfarenheter har giltighet långt utanför Produktionslyftet, det handlar inte ”bara” om traditionella, tillverkande industriföretag utan här finns exempel från vitt skilda branscher. Mer information har Richard Berglund.

Läs hela artikeln om nya boken här!

”Produktionslyftet har bidragit till medvind”

Artikel · 2020-12-22

Med avstamp i ett förstärkt Startprogram inledde Recotech i Arboga sin 18-månadersresa med Produktionslyftet sommaren 2019. Trots tuffa tider och stora utmaningar kan de nu se tillbaka på en period med både ökad personal och orderingång och en nystart inför deras resa in i framtiden.

Läs mer om Recotech här!

Indoor Energy går stärkta ur krisen

Artikel · 2020-09-28

Indoor Energy startade sin resa med Produktionslyftet senhösten 2018 och genomförde Fas 1 enligt ordinarie upplägg. När arbetet så småningom började sätta sig slog pandemin till, men genom att agera utefter både nya lärdomar och företagets väletablerade grundvärderingar har de kunnat gå stärkta ur krisen.

Läs mer om Indoor Energy här!

Lean-ledarskap för en säker arbetsmiljö i byggsektorn

Artikel · 2020-06-25

Abetongs H-fabrik i Vislanda har – tillsammans med Produktionslyftet – nominerats till Årets Arbetsmiljöpris på Betonggalan hösten 2020. Heidelberg-koncernen, vilken bland annat omfattar sex Abetong-enheter runtom i landet, har valt att arbeta brett med Produktionslyftet. Även Kynningsrud Prefab och Contiga ingår i koncernen och har sedan tidigare varit engagerade i programmet.

Läs mer om Abetongs nominering här

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer