Utmanande, lärorikt och inspirerande

Ledare · Birgitta Öjmertz · Programdirektör Produktionslyftet · 2018-12-20

2018 har varit ett spännande och intensivt år där vi bland annat arbetat mycket med att väva in digitalisering inom Produktionslyftet. Vi ser tydligt vikten av att företagen möter den utmaning som digitaliseringen innebär, men också att de ser den som en möjliggörare. Den kommer in i alla delar som vi arbetar med, oavsett om det rör sig om målgruppen små och medelstora företag (SMF) eller större företag.

Läs Birgittas ledare här

Ett oerhört viktigt steg

Ledare · Annica Larsson Ahlstedt · Utvecklingschef · Södra Cell Mörrum · 2018-11-30

Vi har utmanats via och kämpat med Produktionslyftet i ett och ett halvt år och det ska erkännas att det gått både fram och tillbaka. Det var mycket arbete i början för att prata oss samman och bestämma vad vi verkligen ville. Styrgruppsarbetet var intensivt med representanter från både våra fackföreningar och brukets ledningsgrupp. Efter vissa möten kändes det som ”Yes, där har vi nyckeln!” – för att vid nästa möte uppleva förvirring igen. Men det är nog så det ska vara. Hade det varit lätt hade det inte behövts 18 månader för att ta detta viktiga steg.

Läs Annicas ledare här!

Nyckeln bakom en stabil utveckling

Ledare · Stina Wollenius · Koncernchef Glasgruppen · 2018-10-31

Jag har snart varit med i Produktionslyftets styrelse i ett och ett halvt år och det är både spännande och roligt att se hur det pågår intensiva diskussioner med andra satsningar kring hur vi tillsammans på bästa sätt kan nå ut till små och medelstora företag (SMF) i Sverige. Det är bra dialoger och insikter om hur verkligheten ser ut för våra SMF, något jag själv lever med dagligen.

Läs Stinas ledare här!

Vinna-vinna-vinna

Ledare · Jenny Bramell · Regionsamordnare · Produktionslyftet · 2018-09-28

I vår gemensamma utmaning att stötta och bidra till att Sverige blir ett verkligt smart industriland kommer IUC-bolagen och Produktionslyftet allt närmare varandra – till företagens nytta. Har begreppet "vinna-vinna-vinna" någonsin varit mer passande?

Läs Jennys ledare här

Frigjord tid för hållbara produkter och tjänster

Ledare · Jöns Wahlström · VD · Oskarshamn Energi AB · 2018-08-31

Vi verkar i en relativt traditionell bransch där det förra århundradet ”bara” handlat om att sälja kilowattimmar. När vi nu är mitt i skapandet av det hållbara samhället med ny energiteknik och digitalisering skapas massor av nya möjligheter för vår bransch – elbilar, solceller, vindkraft, smarta elnät … – och med den kraft vi skapar genom Produktionslyftet ska vi jobba ännu närmare kunderna och tillsammans utveckla nya spännande energilösningar för ett långsiktigt hållbart lokalsamhälle!

Läs Jöns ledare här

Förbättrings- och förnyelseförmåga

Ledare · Birgitta Öjmertz · Programdirektör Produktionslyftet · 2018-06-29

Produktionslyftet utvecklas med tiden, vilket är både naturligt och viktigt. Idag har vi två olika typer av verksamheter; dels en med offentlig finansiering med fokus på små och medelstora företag, dels utvecklingsprogrammet med den ursprungliga 18-månadersresan. Detta innebär både utmaningar och möjligheter – vi har en bredare palett men också ett svårare arbete med att tydliggöra och presentera alternativen på bästa sätt, något vi kommer titta lite extra på i höst.

Läs Birgittas ledare här

Ordning och reda för digital transformation

Ledare · Catarina Berglund • Processledare Automation Region · 2018-05-30

Kopplingen mellan Lean och automation är kanske mer aktuellt än någonsin. Inom Automation Region ser vi i mötet med företagen en viktig faktor, nämligen att det inte går att automatisera dåliga processer.

Läs Catarina Berglunds ledare

Lugn i en lönande verksamhet

Ledare · Marie Anderberg · VD · Herman Andersson Plåt AB · 2018-04-27

Herman Andersson Plåt AB drivs idag av oss i tredje generationen och företaget har funnits i 90 år. Det är lätt att falla in i tron att det alltid kommer att rulla på, men det stämmer naturligtvis inte – den som inte är öppen för nya idéer fortsätter i samma hjulspår för att så småningom köra fast.

Läs Marie Anderbergs ledare

Se möjligheterna med digitalisering

Ledare · Mikael Kraft · Head of Factory Automation and Digitalization · Siemens · 2018-03-29

Många företag känner sig fortfarande osäkra på digitaliseringen och vissa ser det även som ett måste för att undvika att gå samma väg som till exempel Kodak och Facit. På Siemens har vi valt att se digitaliseringen som en enorm möjlighet istället och konstaterar att detta är något vi befinner oss mitt i, inte något som ligger framför oss. Det är dock avgörande att du har kontroll på dina processer – kalla det gärna Lean – så att du inte automatiserar dina slöserier.

Läs Mikael Krafts ledare

Grunden är lagd

Ledare · Monica Bellgran · Professor · KTH · Hållbar produktionsutveckling · 2018-02-28

KTH Leancentrum i Södertälje är en viktig mötesplats för företag och andra aktörer som på olika sätt arbetar med och för Lean. Vi ser att Lean som koncept eller filosofi verkligen kan knyta samman människor från olika sektorer och vi vet av erfarenhet att Lean tillämpas brett – ett paradigm med start i verkstadsindustrin har blivit till en regional styrka och identitet.

Läs Monica Bellgrans ledare

Partner

Intressenter och finansiärer