Digitalt årsavslut i Nyköping

Notis · 2021-01-21

Eberspächer Exhaust Technology Sweden AB avslutade strax före jul 2020 års Produktionslyftsarbete med ett väl fungerande digitalt möte via Zoom. Rutinerna börjar sätta sig, allt fungerade bra förutom något litet teknikstrul. Det var givande och bra diskussioner om det kommande arbetet med stor delaktighet, speciellt när det kom till arbetet i mindre grupper. Trots utmaningen i en relativt oviss framtid så har företaget ett bra systematiskt arbetssätt med en tydlig målbild kring hur deras resa framåt ska se ut. Mer information har Pernilla Hanssen.

Tydlig plan med väldefinierade steg

Notis · 2021-01-19

Under perioden juni-oktober 2020 genomgick företaget Index Braille i Gammelstad Produktionslyftets Startprogram med tema ”Förändringsarbete och digitalisering”. De har redan stor vana av digitala verktyg med ambitionen att nyttja detta både i produktionsstyrning och i kund-/marknadskommunikation, men på marknadssidan upplever de att de inte fått fullt utbyte. Nulägeskartläggningen fokuserades därför på marknadssidan där förutom tidigare identifierade brister en stor förbättringspotential upplevdes i att använda sociala medier för att öka marknadens medvetenhet om företagets produkt. Arbetet har följt Produktionslyftets metodik med introduktion och inspiration till förändringsarbete och digitalisering, bland annat med övningar för att skapa samsyn kring verksamhetens önskade läge och nuläge. Vid avslutet konstaterade de att arbetet lett till en väldigt tydlig plan framåt med väl definierade första steg. På vänstra bilden ser vi Produktionslyftets Lean-coach Jennie Söderlind och på högra presenterar produktionschefen Mikael Vikman vad företaget kommit fram till. Mer information har Jennie Söderlind.

Stabilt läge i Sävsjö

Notis · 2021-01-15

Hos Anticorr AB i Sävsjö har de under december arbetat fram ett stabilt läge i produktionen och nu står de inför utmaningen att fokusera mer på försäljning för den totala omsättningen. Företaget har skapat möjligheter för tillväxt med en grundläggande ordning och för att kunna ta nästa steg vill de accelerera försäljningen. För våren är tanken är att ledningen fokuserar på att alstra mer jobb medan produktion och administration fortsätter med förbättringsarbetet för ökad effektivitet och konkurrenskraft. Mer information har David Andersson.

Koncernbred Produktionslyftsmedverkan

Notis · 2021-01-11

Henjo Plåtteknik i Ljungby, som ingår i koncernen GLS Industries där ett företag tidigare medverkat i Produktionslyftet, startade under hösten 2020 sitt arbete med Produktionslyftet. I mitten av december avslutades den första fasen med förberedelser för överlämning och inspiration till pilotgruppen, som startar sitt uppdrag den 20 januari. Här handlar det om vikten av intern leveransprecision, hur efterkommande produktionssteg och helheten påverkas vid variationer och avvikelser i pilotgruppen och hur detta kan utvecklas på bästa sätt. Vid introduktionen av pilotområdet kommer Lean-spelet att genomföras och styrgruppen kommer att förmedla de insikter och ambitioner som identifierats för att skapa förutsättningar för motivation och intresse hos fler medarbetare. Mer information har Malin Erikson.

Principer och pilotval i Värnamo

Notis · 2021-01-07

I mitten av december diskuterade Nominit AB i Värnamo sitt önskade läge, nuläge, utmaningar och principer. Även frågan kring val av pilotområde adresserades med fokus på om det skulle läggas i produktionen, hos administrationen eller eventuellt en blandad grupp. Även vikten och val av nyckeltal togs upp. Efter en veckas funderingar hade principerna satt sig och arbetet framåt är planerat att presenteras efter nyår. Mer information har Tomas Wigerfelt.

Välkommen till 2021 års Monteringskonferens!

Notis · 2021-01-01

Den 17 mars anordnas Monteringskonferensen för 27e gången, men för första gången i digital regi. Under dagen kommer du att få höra flera spännande föredrag som på olika sätt belyser nya och ökade krav på svensk montering. Några glimtar ur programmet:

Hur kan vi koppla upp maskiner och människor och samtidigt skydda oss?

Scania, förra årets Monteringsprisvinnare: Så här gjorde vi och detta har hänt sedan sist

Volvo Cars: Så här tänker vi när vi bygger nya liner.

Missa inte heller möjligheten att nominera till Svenska Monteringspriset (läs mer här) – sista dag att nominera är den 5 februari 2021!

Mer information och fullständigt program kommer i mitten av januari, då även anmälningen öppnar. Ytterligare information har Annika Nilsson eller Danial Gåsvaer.

Skapat kraft att förändra

Notis · 2020-12-14

Mellan juni och september medverkade Åive AB i Produktionslyftets Startprogram med dess metodik kring introduktion och inspiration till förändringsarbete och digitalisering. De fysiska träffarna genomfördes på Åives produktionsanläggning i Koskullskulle utanför Gällivare med VD och produktionspersonal. Arbetet har skapat en större kraft att förändra på enheten med insikter generellt om förändringsarbete och digitalisering. Mer information har Jennie Söderlind.

Läs mer om Åive här

Återställning efter Covid-19

Notis · 2020-12-09

Den 10 november genomförde Produktion2030 sin årliga resultatkonferens, denna gång i digitalt format. Temat var ”Återställning efter Covid-19” och konferensen inleddes av vice programchef Johan Stahre samt programchef Cecilia Warrol, som konstaterade att vi inte kommer att kunna återgå till ”det normala” efter corona-krisen. Samtidigt framhöll Cecilia att vi nu har en chans att stanna upp och tillsammans reflektera över utmaningar och möjligheter. Vid konferensen medverkade också Produktionslyftets Birgitta Öjmertz och Jenny Bramell under rubriken ”Ny kunskap och teknik samt möjligheter att testa”, mycket med fokus på de framgåmgsrika Teknikworkshopparna de driver i Produktion2030s regi. Konferensens innehåll fångades också upp på ett innovativt och illustrativt sätt av Frida Panoussis (FridaRit). Produktion2030 har tagit fram en mycket fin sammanställning av konferensen inklusive teckningar – läs den här! Mer information har också Birgitta Öjmertz.

Satsning på Lean framgång för Kynningsrud Prefab

Notis · 2020-11-27

I en tid som inneburit svåra prövningar för många industriföretag går Kynningsrud Prefab Uddevalla mot strömmen. Trots pågående pandemi är företaget på väg mot sitt bästa år någonsin. En målmedveten satsning på Lean genom Produktionslyftet har skapat positiva effekter i hela verksamheten.
– Det är nu vi på allvar ser alla de positiva effekterna av arbetet vi har lagt ner på att införa Lean-metodiken i vår verksamhet, säger företagets VD Nicklas Jarl, tillika medlem av Lean Forum Byggs styrelse. Det är en stor investering i både tid och pengar, men det har gett oss mycket mer än väntat.
På bilden ses VD Nicklas Jarl. Läs hela deras artikel här – mer information har även Produktionslyftets Lean-coach Bo Ericson.

Vårens digitala seminarieprogram under planering

Notis · 2020-11-23

Under hösten 2020 genomför vi en digital inspirationsseminarieserie med det övergripande temat ”Kraft att förändra”, seminarier som genomförs som Zoom-digitala frukostmöten. Närmast på tur har vi två seminarier med rubriken ”Att leda för digital utveckling”, dels den 9 december, dels den 11 december – klicka på datumen för mer i formation och anmälan. Båda dessa seminarier leds av Christian Silvasti, tidigare VD på Lagan Emballator Plast som vunnit flera priser och medverkat i otaliga Lean- och inspirationssammanhang. Idag arbetar Christian bland annat som coach inom Produktionslyftet. Hela seminarieserien har varit väldigt uppskattad och välbesökt där exempelvis de två seminarier som genomförts med KTHs Johanna Strömgren och Carolina Jarenius med rubriken ”Att få medarbetarnas engagemang” lockade runt 150 deltagare! Nästa steg i seminarieserien är att bygga på tanken kring målrelaterad coachning med en gemensam målbild för utveckling och engagemang. Program för vårens seminarieserie återkommer vi till inom kort – håll dig uppdaterad via denna sida! Vill du veta mer så kontakta gärna Dan Carlsson.

Partner

Intressenter och finansiärer