Förlängning av Kickstart Digitalisering

Notis · 2019-01-18

Den nationella satsningen Kickstart Digitalisering förlängs till slutet av 2019. Projektet drivs av Teknikföretagen och finansieras av Tillväxtverket med syfte att öka svensk konkurrenskraft genom digitalisering av små och medelstora industriföretag.
– Vi har sett att de stora företagen ligger längre fram på det här området, men de mindre behöver stöd för att komma igång, berättar Helena Roxtorp, projektledare för Kickstart Digitalisering på Teknikföretagen.
Hittills har fler än 300 företag deltagit i Kickstart Digitalisering och nu ska det alltså bli ännu fler. Deltagandet är kostnadsfritt för företagen. Här kan du läsa en artikel om satsningen – undrar du över något så kontakta gärna helena.roxtorp@teknikforetagen.se.

Anmäl dig till Förändringsledare och coach 2019

Notis · 2019-01-17

Det är snart dags för nästa start av Förändringsledare och coach. Kursen startar den 20 mars 2019 så det är hög tid att anmäla sig. Det är många som uppskattat sitt deltagande och tidigare kursdeltagaren Josefin Eriksson på Contiga säger bland annat att ”… erfarenhetsbytet mellan alla kursdeltagare … gav både många insikter och mycket igenkänning, en källa att dra lärdomar ur – både kring hur andra löst problem och lärt sig lyfta det positiva.”

Läs mer om kursen här med fler citat

5S med liv och lust

Notis · 2019-01-15

Hos Acron i Anderstorp ingår hela styrgruppen i den andra pilotgruppen, där de med liv och lust gav sig på både den teoretiska delen av 5S-workshoppen, men framförallt i den praktiska. En viktig lärdom var återigen vikten av att finna grundorsaken till problem för att ta tag i och jobba med rätt saker. Företaget jobbade igenom de tre första stegen i 5S med ett mycket gott resultat! Mer information har malin.erikson@produktionslyftet.se.

Upplägg efter Lean-erfarenhet

Notis · 2019-01-11

Det är ett lite annorlunda upplägg hos Kynningsrud i Uddevalla eftersom företaget har arbetat med Lean ett tag. Bland annat byttes Lean-spelet ut mot en längre övning med självutvärdering. Den visade en ganska stor spridning kring var de anser sig vara och vart de ska ta sig på tre år, men engagemanget var stort och diskussionerna bra. Mer information har bo.ericson@produktionslyftet.se.

Bra samsyn kring komlicerat flöde

Notis · 2019-01-09

Uppstarten hos Plastomer i Västervik bjöd på ett mycket bra engagemang. Här har de ett produktionsflöde som är relativt enkelt, medan administrationsflödet är desto mer komplicerat. Oavsett så var det bra diskussioner kring deras utmaningar och dessutom en bra samsyn. Mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

God effekt av samsynsdiskussion

Notis · 2019-01-07

Abetong i Falkenberg fortsätter sitt arbete med att synliggöra utmaningar och ambitioner. Som en effekt av detta byggs en samsyn kring dessa upp efter bra diskussioner i gruppen, där olika aspekter och perspektiv avhandlades. Mer information har christian.silvasti@produktionslyftet.se.

”Intensivt, inspirerande och j**ligt givande”

Notis · 2018-12-20

Hos Safeman AB i Olofström går arbetet med Produktionslyftet verkligen framåt, vilket citatet från en person i styrgruppen inte minst visar. Deras diskussioner och beslut leder arbetet framåt vilket gäller både fortsatt drivning av förändringsresan och spridning av de pilotområden de testat under Fas 2 – mycket positivt! En del av ”hemligheten” är samsyn, att fokuserat diskutera och komma fram till beslut, där företaget har gjort tydliga framsteg. Mer information har malin.erikson@produktionslyftet.se

En resa lätt att följa

Notis · 2018-12-18

VBG Truck Equipment i Vänersborg har haft en genomgång av vad som har hänt i pilotgrupperna där arbetet ser ut att framskrida på ett bra sätt. De jobbar uttalat med involveringen av produktionspersonal, bland annat genom att få struktur på daglig styrning och förbättringsarbete. De ändringar som har genomförts uppfattas som positiva, styrgruppen är aktiv och de kommer även att förlägga ett av sina veckomöten i pilotområdena – Lean-koordinatorn är bra på att dokumentera allt som händer så det är lätt att följa resan! Mer information har markus.lundgren@produktionslyftet.se.

Digitalisering inom fordonsindustrin

Notis · 2018-12-10

På västkusten har det genomförts uppskattade digitaliseringskurser riktade mot fordonsindustrin. Det är ett lyckat koncept som vi nu vill sprida vidare, där FKG tillsammans med RISE IVF baserar upplägget på resultat från Produktion2030s digitaliseringsprojekt och som harmonierar med Produktionslyftets arbete mot främst små och medelstora företag (SMF). Därför arrangeras kursen i Södertälje den 12 februari 2019. Hur ska du som leverantör tänka för att inte hamna på efterkälken?

Mer information hittar du här

Välkommen till nätverket Kvinna i Industrin!

Notis · 2018-12-07

I Produktionslyftets region Östra Mellansverige driver MITC, med vår regionledare Anna Bird i spetsen, ett arbete med FKG inom projektet TransMission, där de nu bland annat etablerar det öppna nätverket Kvinna i Industrin. Arbetet tar avstamp den 24 januari med lunch och seminarium för alla intresserade. Här kan du läsa mer om och anmäla dig till seminariet (senast den 21 januari). Precis som i Produktionslyftet är målgruppen SMF och TransMission driver tillsammans med Produktionslyftet också det utvidgade Startprogrammet Digilean. Vi ser nyttan och vikten av övergripande samverkan för att hitta den röda tråden i stödet för SMF – mer information har anna.bird@produktionslyftet.se.

Partner

Intressenter och finansiärer