Reflektionsdag – vi utvecklar Produktionslyftet tillsammans

Okategoriserade · 2022-10-24

Inom Produktionslyftet möts vi regelbundet i olika konstellationer och sammanhang men den årliga reflektionsdagen är speciell. Då träffas alla vi som arbetar tillsammans för att stötta företagens omställningsförmåga – coacher, utbildningssamordnare, styrelse samt regional och nationell ledning. Den 29 september arrangerades årets reflektionsdag i Stockholm med presentationer och diskussioner kring hur vi kan göra ännu mer nytta för den svenska industrin.

Läs mer om reflektionsdagen

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer