Arbetsyta för coacher och programledning

Allmän presentation → Hämta marknadsbladTipsa om nyhet eller företagscase

Introduktionstext ...

Allmän presentation

Powerpoint Produktionslyftet →

Tipsa om nyhet eller företagscase

För att visa hur Produktionslyftet skapar värde publicerar vi nyheter och företagscase som beskriver företagens utveckling. Vi vill visa exempel på områden som företag kan förbättra och samtidigt lyfta fram det enskilda företaget och deras medarbetare på ett positivt sätt.

  • Med nyhet avses en kort text som till exempel berör ett genomfört startprogram, ett viktigt utvecklingssteg/delprojekt eller ett avslutat utvecklingsprogram.
  • Med företagscase avses en mer utförlig beskrivning av företagets utmaningar, Produktionslyftets insatser och de reultat som har uppnåtts.

Fyll i formuläret nedan för att skicka underlag till Produktionslyftets kommunikatör. Materialet publiceras först efter godkännande från berörda parter.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer