Coachande ledning hos Tebex

Notis · 2011-03-29


Tebex Cable Assemblies i Norrtälje genomförde den 11 mars en Lean-introduktion där samtliga personal medverkade vid fredagssaktiviteten. Slöserier och värdeskapande/ickevärdeskapande tid gicks igenom och därefter presenterade företaget sin ”fyr”, det vill säga sina vägledande principer med en preliminär handlingsplan. Totalt var det tre grupper där personer från ledningen agerade coacher i förbättringsarbetet. Bilden visar personal som spelar Lean-spel. Mer information har jan.linell@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer