Coachkurs nummer tre startar den 11 april!

Notis · 2017-12-14

Nu gör vi Produktionslyftets metodik och pedagogiska material brett tillgängligt, liksom rätten att arbeta som coach i Produktionslyftet. Den 11-12 april samt 13 juni genomförs för tredje gången kursen ”Förändringsledare och coach” som vänder sig till både nuvarande och blivande coacher i Produktionslyftet samt förändringsledare i företag som arbetar i linje med Produktionslyftets principer.

Kursen krävs för att bli coach inom Produktionslyftet, liksom att du genomför förändringsprocesser enligt Produktionslyftets utvecklingsprogram. De som uppfyllt dessa kriterier kommer sedan att få en certifiering. Kunskapskraven omfattar gedigna kunskaper om Lean motsvarande minst kursen Lean produktion på 7,5 högskolepoäng samt erfarenhet att arbeta med strategiska förändringsprocesser. Du ska även ha värderingar som stämmer överens med Produktionslyftets sju principer (läs mer här):

  • Hjälp till självhjälp
  • Långsiktigt tänkande
  • Olikhet är en tillgång
  • Öppenhet och erfarenhetsutbyte
  • Gemensamma arbetssätt
  • Lära genom att göra
  • Leva som vi lär.

Kursen genomförs på Swerea IVF i Mölndal. Avgiften är 14 500 kronor exklusive moms och i denna ingår dokumentation, för- och eftermiddagskaffe, luncher samt middag första dagen. Här hittar du information om praktiska detaljer och anmälan. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta richard.berglund@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer