Coachning av coacher hos Öhlins

Notis · 2016-05-25

Hos Öhlins Racing i Upplands Väsby har ledningsgruppen diskuterat utmaningar, inriktning och måltillstånd etcetera. De har även planerat hur coachningen av förbättringsgrupperna ska ske, liksom hur coachningen av coacher ska gå till. Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer