Daglig styrning hos Håkansson Sågblads administration

Notis · 2017-02-28

Februari inleddes hos Håkansson Sågblad med att administrationen kopplade utmaningar till aktiviteter som långsiktigt ska leda till uppsatta mål. En övergripande tavla, som kan ses som administrationens daglig styrnings-tavla, har designats och de kommer även att ha en förbättringstavla liknande de som finns i produktion. Mer information har bo.ericson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer