Daglig styrning och förbättringsarbete

Notis · 2018-10-30

På Göteborg Energi satsar de stort på att effektivisera verksamheten med stöd från Produktionslyftet. Flera medarbetare har gått kursen i Lean produktion på 7,5 högskolepoäng och många fler är anmälda till kommande kurser. Efter sommaren började de med att skapa egna erfarenheter i en pilotgrupp som redan har daglig styrning på plats och även börjat med förbättringsarbete. Nu står de i startgroparna för att ta tag i "ordning och reda" (5S) samtidigt som de ska inleda spridningen av de första erfarenheterna till nya grupper i verksamheten. Tempot är högt och stora resurser – framför allt i tid – läggs på att detta ska bli bra. Mer vet jonas.laring@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer