Daglig styrning och gemensamma arbetssätt hos Martin G

Notis · 2017-05-24

I pilotgruppen hos Martin G Anderson har uppföljning och trimning av daglig styrning i pilotområdet genomförts och det fungerar allt bättre. De har även genomfört en workshop kring gemensamma arbetssätt där de tog fram ett utkast till underhåll och rengöring av maskinen under körning. Dessutom arbetar styrgruppen med framtagning av rutiner för spridning av daglig styrning. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer