Dags att koppla Lean till R&D?

Ledare · Peter Palmér · 2013-02-28


Jag har sett Lean fungera väl i flera olika kulturer, både i Europa och i Sydamerika, och tror helt på att det handlar om oss människor. Både chefer och medarbetare belönas av arbetet med ständiga förbättringar genom en bättre arbetsmiljö. Det är den primära drivkraften. Vi mår bättre, hinner med mer och är säkrare på att få behålla jobben.

I och med att fler företag nu kan ingå i Produktionslyftet kanske det är dags att bredda Lean mot produktutveckling. Inom produktutveckling finns det ett antal olika skolor som talar om Lean och de är inte helt överens om innehållet. Helt klart är dock att mycket handlar om att skapa bra flöden och sedan ta bort hinder på vägen.

Produktutveckling består av två huvudsakliga flöden: Produktflödet och kunskapsflödet. Produktflödet är viktigt för att snabbt få ut nya, säljbara produkter som skapar värde för våra kunder. Detta ska göras så snabbt och så ofta det är möjligt. Kunskapsflödet ska fånga så mycket relevant kunskap som möjligt så att vi kan återanvända den i framtiden för att kunna starta från en högre nivå och därmed få fram innovationer till nya produkter.

Faktum är dock att det mesta av värdeflödet byggs vid produktutvecklingen och sätts i samarbete mellan produktutvecklare, produktionsteknik och produktion. De besparingar och rationaliseringar som sedan kan genomföras i produktionsledet är egentligen marginella. I tidigare ledare har kollegor inom Scania berättat om hur viktigt det är att jobba med samma metoder inom produktion. Det är minst lika viktigt att jobba proaktivt i gränssnitten produktion – produktutveckling – eftermarknad. Det kanske handlar om ”nästa generations värdeflöden och dess symbios” som en kollega på Swerea IVF uttryckte det.

Hur som helst tänkte jag även reflektera lite om hur vi jobbar i min organisation inom R&D i denna ledare. Mycket handlar om ledarskap och vi brukar trycka på att vi ledare har tre uppgifter:

Att köra verksamheten
Att förbättra verksamheten
Att vara lärare.
Sedan förra året har vi en obligatorisk mötesfri timme på morgonen där vi ledare ska vara tillgängliga och aktiva för att hjälpa våra medarbetare att lösa problem och hinder i realtid. Eftersom jag har en verksamhet som börjar tidigare på morgonen så har jag valt att lägga två timmar varje morgon hos respektive grupp i min organisation. Det har gett mig en ypperlig möjlighet att lyssna och förstå mina medarbetare, deras dagliga problem samt att träna både dem och cheferna i hur de skulle kunna lösa problemen; jag skriver ”skulle kunna” då det fortfarande är deras problem i deras dagliga verksamhet och då vore det respektlöst om jag trodde att jag hade bästa lösningen. Dessutom är det träning i problemlösning jag vill ge dem så de klarar sig bättre imorgon, på egen hand, i teamen. Positiv kritik, uppmuntran och beröm brukar ge bra resultat. Som ledare är min huvudsakliga uppgift att stötta med den personliga utvecklingen, det är där jag skapar mervärde.

Det är alltid den som gör jobbet som ansvarar för resultatet och förbättringen av processen, det är de som har den bästa kunskapen och som hela tiden måste fundera på hur det de gör kan göras bättre. Som ledare kan vi visa intresse, träna och ställa utmanande frågor. Häromdagen hade jag och min ledningsgrupp en övning i ”stå & se”, inspirerat av den berömda ”Ohno-cirkeln”. Vi stod tysta och antecknade vad vi såg. Det är mycket intressant att notera hur mycket man kan lära sig av att bara observera och sedan reflektera över det man sett och tror man sett.

Ledaren måste leda förändringen, delta i den dagliga styrningen med egen planering på visuella tavlor. Lean kräver engagemang och uthållighet för att skapa trovärdighet. Målet är att jobba långsiktigt för att skapa en kultur av ständig förbättring. Gör besök, gå och se, få idéer och testa hypoteser. Älska avvikelser, förbättra och utmana. Det är ett ständigt lärande – och det är kul!

Peter Palmér • Senior Manager Process Support R&D • Scania

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer