Dags att söka till Svenska Leanpriset 2013!

Notis · 2013-03-28

Varje år prisbelönar Lean Forum ”Best Practice” och goda exempel på Lean-arbete genom att dela ut Svenska Leanpriset. Företag eller organisationer (hela eller delar av) med verksamhet i Sverige som arbetar med Lean-tänkande har möjlighet att söka. Du hittar en utförlig instruktion kring ansökan på Lean Forums hemsida www.leanforum.se/leanpriset – nominera din kandidat senast den 16 maj 2013!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer