Dags att ta produktionssystemet till en ny nivå

Ledare · Gert Frick · 2011-11-30


Hos Scania har vi haft förmånen att ha representanter med i Produktionslyftets styrelse sedan starten och medarbetare från programmet har också besökt Scania vid olika tillfällen. Vi är stolta och glada över att kunna inspirera svensk industri till att utveckla sina produktionsprocesser och ser naturligtvis även ett egenintresse i denna utveckling; bland Produktionslyftets målgrupp återfinns många av våra egna – befintliga och presumtiva – leverantörer, som givetvis kan dra nytta av den långsiktiga satsningen.

Men också för Scania gäller det att driva på utvecklingen och jag tänkte ta tillfället i akt att berätta lite om de utmaningar som vi står inför, eller snarare hur vi utmanar oss själva att utvecklas. Vi arbetar efter vårt eget produktionssystem SPS, Scania Production System, som vi formulerade för 15 år sedan och som har varit och är en viktig del i Scanias framgång. Nu har ledningen ytterligare höjt ribban med utmaningen att Scania ska fördubbla produktiviteten på kort tid – fyra år istället för tio – med befintliga resurser. Produktivitet, kvalitet, stopptider, leveransprecision … Vi måste vända på varenda sten!

Hur går vi tillväga? För att nå denna nivå genomför vi inte några piloter, utan arbetar med vad vi kallar Masterprocesser. Vid alla våra 15 fabriksenheter så genomför vi nulägesstudier, från Europa till Sydamerika. Detta är något som ofta framhålls av japanska produktionsexperter; se till att ha alla fakta, förstå det verkliga utgångsläget – då blir också planen framåt lättare! Vid varje enhet lägger hela ledningen, omfattande alla från personaldirektör till produktionschefer, en vecka på denna studie.

Det omfattar ett antal dagar direkt i produktionen där de praktiskt följer en operatör, ett flöde – hur jobbar en tekniker, vad gör en ledare? Allt för att förstå vårt verkliga nuläge och inte utgå från vad vi tror eller förväntar oss är det rätta. Det är ett ambitiöst arbete som ofta är jobbigt i början men som i slutänden ger en ordentlig samsyn, en verklighet som det är viktigt att ledningen verkligen ser och förstår.

Följande två veckor arbetar ledningsgruppen, utifrån vårt produktionssystem, med en plan för hur de ska lyfta verksamheten. Arbetet är oerhört fascinerande, alla får insikt och förståelse för varför vi ser de resultat vi har idag – och vad vi måste fokusera på för att nå ett nytt resultat. Vi ser att lagarbetet blir allt viktigare, behovet av att ha tydligare samordnare eller teamleader. Det har lett till att vi går mot mer av en lagorganisation med mindre grupper med djupare kompetens.

Åtta av våra enheter har idag påbörjat arbetet och vi ser redan goda resultat. I Oskarshamn har de halverat stopptiderna på ett halvår och fått ner sina kvalitetsanmärkningar till en bråkdel. Vi gör fler mätningar per timme; det betyder inte att det är fler fel än tidigare men att fler kommer upp till ytan. Vi använder som sagt samma produktionssystem med standardiserat arbetssätt, problemlösning, visualisering, ordning och reda och inte minst en tydlig efterfrågan från ledaren – alla ska veta att de uppnått önskat resultat, alternativt varför de inte kunnat uppnå det. Samma produktionssystem men taget till en ny nivå.

Vikten av ledarskapet är något som Produktionslyftet ofta betonar. Vår erfarenhet av det påbörjade arbetet är att vi ska ha ett ännu mer ”närvarande” ledarskap, där produktionsledaren tydliggörs ytterligare. Det innebär en uppväxling i utmaningen mot medarbetarna, förbättringsgrupperna och – inte minst – ledarrollen. I slutänden påverkas alla led, såväl inom Scania som hos externa leverantörer. Vår insikt är att detta är något vi måste göra, och att det bara är början. Den som klarar utmaningen växer enormt!

Gert Frick • Chef Industriell Utveckling • Scania

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer