Deltagande företag på Produktionslyftets hemsida

Notis · 2008-09-28

Under fliken ”deltagande företag” på Produktionslyftets hemsida finns nu alla företag listade. Listan kommer kontinuerligt att uppdateras med mer information, bland annat en kortare företagspresentation, logotyp samt eventuella artiklar och pressreleaser som producerats i samband med företagens arbete med Produktionslyftet. Den som önskar lägga till information eller har frågor kan kontakta bjorn.stenvall@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer