Deltagande och engagemang hos EVU

Notis · 2015-04-29

Hos EVU – Energi- & VVS-Utveckling AB – genomförde de i mars Lean-introduktioner vid enheterna i såväl Lund som i Karlshamn. Företagets vd deltog vid bägge tillfällen med stort engagemang och skötte själv stora delar av introduktionen, vilket var mycket positivt. Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer