I den outnyttjade kreativiteten har vi konkurrenskraft!

Ledare · Mattias Larsson · 2009-08-28


Jag har rollen som företagsutvecklare i ett projekt som heter Tillväxt Halland i Region Halland. I projektet finns en företagsutvecklare i varje halländsk kommun, där jag jobbar med företagen inom Falkenbergs kommun med uppdraget att utifrån företagens behov skapa utvecklingsprojekt genom att bland annat involvera exempelvis högskola och universitet (Chalmers, Högskolan i Halmstad med fler). Den röda tråden genom hela projektet är att bidra till en förbättrad innovationskultur bland företagen i Halland och därmed till en stärkt hållbar tillväxt.

Det är här som vi inom projektet omedelbart såg koppling till Produktionslyftet. Intresset för begreppet Lean är extremt stort bland företagen i Falkenberg och Halland. Dessutom växer intresset inom Falkenbergs kommun stadigt, vilket är enormt glädjande.
Men nu gäller det att gå från ord till handling! Många av företagen jobbar med ”ordning och reda”, men inte många har tagit det stora greppet. Efter att Produktionslyftets Hans Reich och jag åkte runt bland några företag i januari/februari fick vi så gått som omgående två företag med oss. Givetvis var detta inte en ny värld för dessa företag, men de förstod hur Lean kunde stärka deras konkurrenskraft.

Likt allt annat i livet så krävs det träning och utveckling och detta är just vad Produktionslyftet erbjuder företagen. Därför kommer vi inom projektet att jobba enligt Lean i de processer och arbetssätt som vi har, helt enkelt ”leva som vi lär”. En av mina kollegor går Produktionslyftets 7,5-poängskurs just nu för att skaffa oss nödvändig kunskap inom området.

Slutligen vill jag trycka på att den ”outnyttjade kreativiteten”, en av slöserierna definierade inom ramarna för Toyota Production System (TPS). Jag är helt övertygad om att det finns extremt mycket att hämta ur denna ”outnyttjad kreativitet” – det är här vår konkurrenskraft finns för framtiden. Se till att utnyttja den!

Mattias Larsson · Företagsutvecklare Falkenberg

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer