Det är förmågan – inte tekniken – som avgör konkurrenskraften

Ledare · Örjan Larsson • Blue Institute/PiiA · 2017-01-30

Digitalisering gör annan utveckling möjlig och har därför blivit ett uttryck för förändring målad med breda penseldrag. Som teknikterm kan digitalisering användas mycket precist och samtidigt beskriva helt generell utveckling inom IT-området. Digitalisering är med andra ord ett stort, bitvis svårtolkat och utmanande begrepp.

Men det går att se en tankemognad. Beslutsfattare inom industrin vänder åter till beskrivningar som preciserar effektivitet och affärsutveckling när de väl får armarna runt digitaliseringsbegreppet. Det är verktygsarsenalen som blir skarpare – den företagsekonomiska doktrinen består. Digitalisering som instrumentellt verktyg gör det möjligt att skapa nya kundvärden och effektivitet i industrins värdesystem och väl där tvekar inte de små och medelstora företagen.

Jag har under hösten haft förmånen att vara med och leda företagsnätverk i en av de digitaliseringspiloter som Tillväxtverket finansierat, ”Digilyftet”. Det har varit en hoppingivande upplevelse där vi imponerats över hur snabbt deltagarna tagit till sig avancerade resonemang om vad digitalisering inom industrin innebär och omsatt det till egna projekt; klockrena projekt som leder till ökad effektivitet och nya kundvärden.

Den metodik vi prövat har sina rötter i Produktionslyftets logik som blandats med en mer öppen diskussion om affärer och affärsmodeller. Stegvis har deltagarna närmat sig, prioriterat och planerat projekt för den egna verksamheten. Nu återstår själva genomförandet. Bland de viktigaste frågorna finns då IT-säkerheten eftersom exponeringen blir uppenbar när gamla system riskerar att stå vidöppna då de möter den nya tekniken, ofta synonym med internet.

Nu behöver ett Digilyft snabbt sjösättas med stor bredd. Vi vet genom tidigare forskning att det är förmågan och inte tekniken (den är lika för alla) som avgör hur vi skapar internationell konkurrenskraft av IT- eller digitaliseringssatsningar. Våra Digilyftet-piloter har visat att modellen fungerar och att företagen är starkt motiverade, engagerade och har ökat förmågan. Framtiden ser plötsligt ljus ut!

Örjan Larsson • Blue Institute/PiiA

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer