”Det är först när vi stannar upp och tittar bakåt som vi ser vilka stora framsteg vi gjort”

Ledare · Sonata Aidukaite • Produktionsansvarig Kryddor & Sallat Philipp Stawarz • Odlare Hällnäs Handelsträdgård AB · 2016-04-28

Hällnäs handelsträdgård har liksom de flesta trädgårdsföretag en mängd olika nationaliteter, anställda med olika kulturer och språk. Säsongsvariationerna är stora med medföljande svängningar i personalstyrka. Vi har växt i storlek under lång tid och kände att vi behövde arbeta med strukturen i organisationen. Ett par försök med utbildning av vissa nyckelpersoner inom olika delområden har gjorts, men vi hade svårt att få ”kittet” i företaget att fungera – vi har haft interna UGL-utbildningar (Utveckling av Grupp och Ledare) samt olika ledarskapsutbildningar, men helheten saknades.

Samtidigt visste vi att om vi skulle kunna verka i denna konkurrensutsatta bransch måste vi förändra vårt sätt att arbeta radikalt för att kunna överleva. Efter en introduktionsdag till Lean kände vi dock att vi var något på spåret. Vi tog kontakt med Produktionslyftet och ansökte om att få delta och fick det beviljat; i bakhuvudet hade vi en vag bild av att vi skulle städa på arbetsplatsen, räkna nyckeltal och att det skulle kosta pengar …
Det första vi skulle göra var att samla ett engagerat gäng som skulle vara styrgrupp och drivande. Vi valde bland den fasta personalen som kunde svenska eftersom projektet skulle löpa under 18 månader. Redan här var det många som backade för att de kände att språket skulle sätta hinder i vägen. Efter en del pusslande fick vi ihop en styrgrupp och utsåg även de två personer som skulle gå på Lean-kursen i Södertälje.

Det var en hel del frustration i gruppen då vi skulle formulera våra värderingar. Tack vare våra stöttande Lean-coacher kom vi igenom denna fas, där det tydligt syntes hur olika var och en såg på vårt deltagande i arbetet på Hällnäs Handelsträdgård! När vi väl hade kämpat oss igenom detta gick allt mycket lättare; vi tyckte fortfarande olika men kunde komma till gemensamma beslut. Under resans gång har vi även involverat den icke svenskspråkiga personalen i olika effektivitets- och daglig styrningsprojekt, vilket har gått över förväntan och lett till ett ökat engagemang även hos säsongsanställda.

Upplägget som Produktionslyftet har är att långsamt och metodiskt skapa en kultur i företaget som leder till ökat engagemang hos personalen och arbetsledning. Genom att programmets Lean-coacher på ett elegant sätt lett oss igenom alla svårigheter och enträget pushat oss att gå vidare och inte vara nöjda med Status Quo har vi dag för dag kommit framåt utan att vi själva märkt det – det är först när vi stannar upp och tittar bakåt som vi ser vilka stora framsteg vi gjort. Vårt samlade intryck kring Produktionslyftets metodik är att vi fångar upp företagets hela spektra av utmaningar, som exempelvis hur vi kan utveckla individen, förbättra effektiviteten och säkra arbetsmiljön. Detta kan låta som klyschor att ta till för att rättfärdiga ett dyrt utbildningsprogram, men vi kan se att det fungerar på individnivå. Utan Produktionslyftet hade vi inte kunnat få in detta i organisationen. Produktionslyftet gav legitimitet åt förändringar hos den enskilde individen och även om de främsta framsteg vi har uppnått kanske inte är direkta mätbara med tanke på effektivitetsförbättringar, så är de viktiga och ”mjuka” förändringarna i kultur och medarbetarengagemang.

Vi kan idag se tillbaka på en resa som har lett oss fram till ett ökat ansvar för detaljer hos gemene man och även förbättrade nyckeltal. Tidigare uppfattades siffror som något negativt, men idag tycker många att det är en självklarhet. Under den här perioden har vi gått igenom en mängd olika verktyg och metoder, men det finns mycket kvar att göra. Vi kommer att jobba vidare enligt detta upplägg, vi vet att vi inte är ensamma om våra problem och att det finns framkomliga vägar genom en färdig verktygslåda och genomtänkt metodik. Vi önskar bara att vi skulle ha börjat med Produktionslyftet tidigare. Vi är så nöjda med resultatet och hoppas att fler tar mod till sig och använder Produktionslyftet med dess metodik och coacher. Utan detta skulle vi fortfarande stå kvar på samma ställe.

Sonata Aidukaite • Produktionsansvarig Kryddor & Sallat
Philipp Stawarz • Odlare
Hällnäs Handelsträdgård AB

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer