Det går att konkurrera med svenskproducerat!

Notis · 2008-01-28

Sverige kan konkurrera utan att flytta produktionsresurser utomlands – om vi utnyttjar de förbättringspotentialer som finns! Det var utgångspunkten för Produktionslyftets seminarium med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren den 22 januari. Produktionslyftets Hans Reich höll i två pass – om grunderna i Lean samt lämpliga utbildningar – och därutöver talade Joakim Bjurström från Leanab AB och Lars Dahl från Sibbhultsverken AB. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer