Det spirar i Lean-arbetet hos Rosendals Trädgård

Notis · 2017-06-27

Nu under sin högsäsong arbetar medarbetarna intensivt med att både leverera till sina kunder i trädgårdscaféet vid ett av Stockholms högst värderade vattenhål, men också med att hålla tempot i förbättringsarbetet i sitt pilotområde för ”brödflödet”.

Det blir stadigt bättre med beställningsrutiner och svinn-mätningar samtidigt som initiativen spirar i andra grupper där exempelvis trädgårdsmästarna numera har en visuell styrtavla för dagens och veckans arbetsuppgifter. Denna har redan utvecklats och ändrat utseende flera gånger utifrån ökad erfarenhet och ändrade behov. Styrgruppens pulsmöten börjar också hitta sin form och i en verksamhet som kräver mycket intern kommunikation kommer det väl till pass att träna på effektiva mötesformer. Mer information har kalle.persson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer